Bào ngư ăn gỏi

Giá thị truờng thay đổi theo tuỳ từng thời điểm