Bào ngư tiềm với rau xanh

Giá thị truờng thay đổi theo tuỳ từng thời điểm

Bào ngư tiềm với rau xanh