Cải rổ và măng tây xào sốt hải sản đặc biệt

Giá 165.000đ/đĩa

Chưa bao gồm VAT

Cải rổ và măng tây xào sốt hải sản đặc biệt