Canh cải xanh nấu tôm viên

Giá: 120.000đ/ bát 

Chưa bao gồm VAT

Canh cải xanh nấu tôm viên