Cơm trắng

Giá 25.000đ/âu

Chưa bao gồm VAT

Cơm trắng