Nhà Hàng Tôm Hùm 168 Nguyễn Khánh Toàn

Giới Thiệu Công Ty Cổ Phần Tôm Hùm

Liên Hệ

Liên Hệ Đặt Bàn

Địa Chỉ

Số 168 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội

Email

nhahangtomhum@gmail.com

Số Điện Thoại

0246 686 6168

Đặt Bàn Ngay