Gỏi tôm hùm với sốt wasabi

Giá thị truờng tuỳ theo từng thời điểm

Gỏi tôm hùm với sốt wasabi