Lẩu tôm hùm

Giá thay đổi theo thị truờng tuỳ từng thời điểm