Ốc hương nướng hoặc hấp hành gừng

Giá thị trường thay đổi theo tùy từng thời điểm

Ốc hương nướng hoặc hấp hành gừng