Ốc vòi voi Canada ăn gỏi với mù tạt

Giá thị truờng thay đổi theo tuỳ từng thời điểm