Salad rau tổng hợp

Giá: 110.000đ/ đĩa

Chưa bao gồm VAT