Sashimi tổng hợp

Giá: 425.000đ/ phần

Chưa bao gồm VAT