Sò điệp xào cải rổ và nấm đông cô

Giá 145.000đ/đĩa

Chưa bao gồm VAT