Tiết canh tôm hùm

Giá : theo giá thị truờng tuỳ từng thời điểm