Tôm hùm bỏ lò với kem tuơi và phô mai

Giá thay đổi theo thị truờng tuỳ từng thời điểm

Tôm hùm bỏ lò với kem tuơi và phô mai