Tôm hùm hấp sâm

Giá thay đổi theo thị truờng tuỳ từng thời điểm