Tôm hùm hấp sốt gừng

Giá thay đổi theo thị truờng tuỳ từng thời điểm