Tôm hùm hấp tỏi

Giá thay đổi theo thị truờng tuỳ từng thời điểm