Tôm hùm nuớng sốt bơ chanh

Giá thay đổi theo thị truờng tuỳ từng thời điểm