Tôm hùm rang cháy tỏi

Giá thay đổi theo thị truờng tuỳ từng thời điểm