Tôm hùm rang ớt tỏi

Giá thay đổi theo thị truờng tuỳ từng thời điểm