Tôm hùm rang sốt bào ngư

Giá thay đổi theo thị truờng tuỳ từng thời điểm