Tôm hùm rang sốt hải sản

Giá thay đổi theo thị truờng tuỳ từng thời điểm