Tôm hùm rang sốt me

Giá thay đổi theo thị truờng tuỳ từng thời điểm