Tôm hùm rang sốt tỏi

Giá thay đổi theo thị truờng tuỳ từng thời điểm