Tôm hùm sốt trứng muối

Giá thay đổi theo thị truờng tuỳ từng thời điểm