Tôm sú ăn gỏi

Giá thực tế theo thị trường tuỳ từng thời điểm

Tôm sú ăn gỏi