Tôm sú đốt rượu với bơ tỏi hoặc hấp bia

Giá thực tế theo thị trường tuỳ từng thời điểm

Tôm sú đốt rượu với bơ tỏi hoặc hấp bia