Tôm sú sốt trứng muối bỏ lò

Giá thực tế theo thị trường tuỳ từng thời điểm

Tôm sú sốt trứng muối bỏ lò