Tu hài hấp rượu với gừng non

Giá thay đổi theo thị truờng tuỳ từng thời điểm

Tu hài hấp rượu với gừng non